"Rozbudowa i wzrost konkurencyjności firmy BUDKOMPLEX s.j. w wyniku budowy budynku warsztatowo - biurowego oraz zakupu środków trwałych"

"Poprawa konkurencyjności firmy Budkomplex Sp.j. poprzez rozbudowę firmy o część magazynową oraz zakup innowacyjnej maszyny do przewiertów sterowanych"

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

"Fundusze Europejskie dla Małopolski"

© Budkomplex.pl